free website templates

Mgr. Zbyněk Mikuláš

Vzdělání:
1980–1984 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích obor učitelství pro LŠU (studium hry na kytaru u profesorů Karla Raymana, Vladimíra Večtomova a Štěpána Raka)

1982 – studium komorní hudby u Moniky a Jürgena Rostových (SRN) a u Ichira Suzukiho (Japonsko) v rámci Mezinárodního kytarového festivalu v Esztergomu (Maďarsko)

1984 – diplomová práce na téma České loutnové tabulatury konce 16. století pod gescí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Úspěchy v soutěžích:
1984 – 1. místo v soutěži klubových pořadů Hudební mládeže na festivalu Smetanova Litomyšl (jako spoluautor a interpret)

Koncertní činnost:
ČR, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, SRN

Pedagogická činnost:
od 1986 – výuka hry na kytaru


Další činnosti:

hudební redakce a hudební režie v Československém, posléze Českém rozhlase [1984-2013]
dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov [1998-2010]
realizace 100-dílného cyklu 30-ti min. pořadů Jihočeské historické varhany s varhaníkem Michalem Novenkem
hudební režie rozhlasových přenosů Renée Fleming, Plácida Dominga, České filharmonie a dalších předních našich i zahraničních umělců a souborů